BKR-Codering Verwijderen

BKR handelt in strijd met de wet

Doe mee met de collectieve rechtszaak om u van de zwarte lijst van BKR verwijderd te krijgen.

BKR-Codering Verwijderen

Wat gaan we doen?
Wij werken op basis van de Nederlandse wet. Als u een negatieve BKR registratie heeft dan heeft u op basis van de wet recht op een belangenafweging. Het BKR negeert deze wetgeving en ook heeft zij haar beleid en regels aangepast sinds februari 2017. Door dit nieuwe beleid maakt zij het de kredietverstrekker onmogelijk uw belang opnieuw af te wegen. Wij willen daarom een collectieve rechtszaak starten tegen het BKR. Doel van deze rechtszaak is het BKR te dwingen het beleid en de regels weer aan te passen, zodat de kredietverstrekker voor u als consument weer een belangenafweging kan maken. Een kredietverstrekker kan dan weer, nadat zij uw dossier hebben bekeken en uw belang hebben afgewogen, besluiten de negatieve BKR registratie te verwijderen.

Hoe gaan wij ons doel realiseren?
In de afgelopen jaren hebben wij veel ervaring en kennis opgebouwd over de BKR-coderingen en de werkwijze van de kredietverstrekkers en het BKR. Zoveel kennis dat wij nu een collectieve rechtszaak gaan starten. Dit doen wij niet alleen. Wij worden bij deze rechtszaak bijgestaan door een aantal topadvocaten die ook helemaal bekend zijn met deze materie. Wanneer de rechtszaak door ons wordt gewonnen, zullen wij voor ieder geregistreerd lid van onze stichting een verzoek indienen bij de kredietverstrekker die u negatief heeft geregistreerd in het BKR. Wij zullen de kredietverstrekker verzoeken om uw situatie opnieuw af te wegen en een belangenafweging te maken. Door de uitspraak van de rechter moet de kredietverstrekker uw situatie opnieuw beoordelen en kan het BKR niet meer een positieve uitslag tegenhouden. De uitspraak van de rechter staat namelijk boven het beleid van het BKR.

Het resultaat
Als de kredietverstrekker alles opnieuw heeft bekeken en heeft besloten dat de afweging in uw voordeel uitvalt, dan kan het BKR zich niet langer verschuilen achter haar beleid. De rechter heeft immers geoordeeld in de door ons gevoerde collectieve rechtszaak dat een belangenafweging wel mag. Het BKR mag een wijziging in uw registraties niet langer tegenhouden. U zult na de gewonnen rechtszaak weer een volledige en objectieve afweging krijgen van uw belangen. Het feit dat de registratie destijds terecht is geplaatst in niet van belang. Het gaat immers om een nieuwe situatie.