Wie we zijn

BKR handelt in strijd met de wet

Doe mee met de collectieve rechtszaak om u van de zwarte lijst van BKR verwijderd te krijgen.

Wie we zijn

Stichting Registratie Leed is een onafhankelijke Stichting met een maatschappelijk doel, die zonder winstoogmerk een financieel gezonde wereld nastreeft. Als Stichting staan wij achter de doelstelling van het BKR, waarbij ‘positieve’ schulden worden geregistreerd en wanbetalers worden beschermd tegen het nog verder in de schulden belanden, door de registratie van ‘negatieve’ schulden. Het is dan ook niet onze bedoeling hierin veranderingen teweeg te brengen. Echter, de huidige ontwikkelingen, waarbij geen onderscheid meer wordt gemaakt tussen een goed debiteur en een wanbetaler, kunnen wij niet ondersteunen en onze inzet is er dan ook op gericht ervoor te zorgen dat het BKR op rechtvaardige wijze de richtlijnen van de Hoge Raad van 9 september 2011 toepast. Wij willen dat dit onderscheid wél wordt gemaakt en dat wordt gekeken naar de individuele consument (de ernst van de betalingsachterstand, de omstandigheden, etc.).

Het belang dat wij nastreven is niet gericht op financieel gewin, maar op het bereiken van rechtvaardigheid voor de Nederlandse consument die op dit moment inbreuk op diens rechten ervaart. De mensen die wij helpen zijn consumenten met kleine, incidentele schulden, die een groot belang hebben bij de verwijdering van hun negatieve codering. Op grond van de uitspraak van de Hoge Raad uit 2011 heeft elke bij het BKR geregistreerde recht op een onafhankelijke beoordeling van zijn zaak.

Stichting Registratie Leed is een initiatief van Dynamiet Nederland. Het team bestaat uit vrijwilligers die gespecialiseerd zijn in de financiële en juridische dienstverlening die weigeren gebukt te gaan onder het onrechtvaardige beleid van het BKR. Na het bestuderen van de diverse media artikelen over de wijze waarop het nieuwe beleid van het BKR de vrijheid van consumenten aan banden legt en inbreuk op hun rechten maakt, heeft dit team besloten hier collectief tegen op te treden.