BKR past reglement aan: negatieve BKR-registratie verwijderen