Uw BKR-registratie verwijderen

Een leven zonder onrechtvaardige en onterechte registraties

BKR-registratie verwijderen

Het BKR houdt in het BKR-systeem (ook wel CKI; Centraal Informatie Systeem) bij welke kredieten in Nederland zijn afgesloten. Iedereen in Nederland kan zijn of haar BKR-overzicht opvragen om deze informatie in te kunnen zien. Op het BKR-overzicht staat vermeld bij welke kredietverstrekker het krediet is afgesloten, om wat voor krediet het precies gaat en staan de persoonsgegevens genoteerd. Naast het vermelden van deze algemene informatie, registreert een kredietverstrekker ook gegevens over een eventuele achterstand. ‘Negatieve’ financiële gegevens worden weergegeven onder het kopje ‘bijzonderheden’ op het BKR-overzicht. Dit worden de BKR-coderingen of bijzonderheidscoderingen genoemd. 

Gedachte achter kredietregistratie

Een kredietverstrekker die een registratie bij het BKR heeft gemeld, is ook bevoegd om deze weer te verwijderen. Dit doet een kredietverstrekker natuurlijk niet zomaar, anders zou het BKR-systeem immers geen waarde meer hebben. Een kredietverstrekker is bovendien verplicht om financiële feiten zoals een achterstand of betalingsregeling te melden bij het BKR en kan hier niet zomaar vanaf wijken.

Naast het feit dat kredietverstrekkers zich dienen te houden aan het BKR en derhalve niet zomaar een registratie verwijderen, is het ook niet praktisch als een registratie eenvoudig verdwijnt gelet op de groep wanbetalers in Nederland. Notoire wanbetalers zouden snel opnieuw schulden kunnen maken als hun gegevens gemakkelijk uit het BKR worden gewist. De nieuwe kredietverstrekker zal een aanvraag hoogstwaarschijnlijk goedkeuren aangezien er (bij eenvoudige verwijdering) geen alarmerende gegevens naar boven komen bij een BKR-toets. Dat is uiteraard niet de bedoeling.

Verzoek tot verwijdering van de BKR-registratie

Het feit dat een kredietverstrekker zich dient te houden aan de verplichting om alle relevante feiten en omstandigheden over een krediet te melden bij het BKR, betekent niet dat er geen enkele mogelijkheid is om een registratie te kunnen verwijderen. Iedereen in Nederland heeft recht om de kredietverstrekker te vragen een registratie te verwijderen door een beroep te doen op de zogenaamde belangenafweging.

In beginsel is het van belang dat als u te maken heeft met een negatieve BKR-registratie, dat u momenteel weer financieel gezond bent. Daarnaast spelen er nog meer factoren een rol om te bepalen of uw registratie kan worden verwijderen. Van geval tot geval dient daarom bekeken te worden of u in aanmerking komt voor een eventuele vroegtijdige verwijdering van uw BKR-registratie. Een verzoek tot verwijdering is (helaas) meer dan het schrijven van een briefje gericht aan de kredietverstrekker.

Verzoek tot verwijdering is juridische aangelegenheid

Het indienen van een verzoek tot verwijdering van de BKR-registratie is een onderbouwd en juridisch bezwaarschrift. Het verwijderen van een negatieve BKR-registratie is dan ook een juridisch aangelegenheid. Bij alle juridische kwesties is het advies om u te laten bijstaan door een jurist of advocaat die verstand heeft van het specifieke rechtsgebied. U zult waarschijnlijk ook geen letselschadeclaim zelf behandelen als u hier weinig tot geen ervaring mee heeft. Een verzoek tot verwijdering dient te voldoen aan meerdere eisen en het is van belang dat alle argumenten op juiste wijze worden onderbouwd.

Hoewel het schrijven van een verzoek tot verwijdering een complexe opgave is, is het mogelijk om zelf uw registratie te laten verwijderen. Houd er rekening mee dat u tegen verschillende knelpunten kunt aanlopen. Veel mensen lopen dan ook vast in de bureaucratie van kredietverstrekkers en hebben moeite met het verwoorden van de juridische aspecten.

Naast het feit dat het opstellen van het verwijderingsverzoek een lastige opgave is, brengt ook het eventuele vervolgtraject moeilijkheden met zich mee. Op het moment dat de kredietverstrekker uw verzoek eenmaal heeft afgewezen, is deze afwijzing vaak moeilijk om te buigen. Na het versturen van de afwijzing, begint de wettelijke beroepstermijn van 6 weken te lopen. Binnen deze termijn heeft u de mogelijkheid om eventuele rechtsmaatregelen te nemen. Neemt u geen rechtsmaatregelen binnen deze periode? Dan is het juridisch gezien niet meer mogelijk om een kredietverstrekker alsnog te bewegen om uw registratie te laten verwijderen.

Wat doen wij?

Stichting Registratie Leed werkt op basis van de Nederlandse wet. Als u een negatieve BKR registratie heeft, dan heeft u op basis van de wet recht op een belangenafweging. Een belangenafweging houdt in dat er tussen de verschillende belangen (beschermen van de financiële sector versus het belang van de consument bij het verwijderen van het krediet) een afweging gemaakt moet worden. Valt de belangenafweging in uw voordeel? Dan zou dit in theorie moeten leiden tot een verwijdering van uw registratie. Stichting Registratie Leed staat mensen bij tijdens het proces om de registratie te verwijderen. Door het starten van (juridische) procedures tegen kredietverstrekkers, kunnen wij kredietverstrekkers ertoe bewegen dat negatieve BKR-registraties uit het systeem worden gehaald.