FAQ

Een leven zonder onrechtvaardige en onterechte registraties

Veelgestelde vragen

1. Wanneer kan ik mij aanmelden?

Indien u zich aanmeldt bij de Stichting is het essentieel dat u géén financiële problemen heeft. Wij richten ons alleen op financieel stabiele mensen, die als gevolg van een ongelukkige samenloop van omstandigheden bent u op een zwarte lijst terecht gekomen, waarbij deze plaatsing gezien de situatie disproportioneel of onterecht is. Indien u op dit moment nog schulden heeft, geen stabiel inkomen heeft of nog schulden aan het afbetalen bent, meldt u dan niet aan. Wij kunnen u dan helaas niet helpen.

2. Waarom is onze dienstverlening gratis?

Wij werken met een team van vrijwilligers. Dit zijn voornamelijk juristen en specialisten uit het bedrijfsleven. Deze specialisten storen zich aan de slecht functionerende registratiesystemen in Nederland. Onze mensen werken in hun vrije tijd aan klantdossiers. Daarnaast zetten zij zich in om de verschillende registratiesystemen in Nederland inzichtelijker te maken en te verbeteren

3. Hoe lang gaat de procedure duren?

Hoewel wij er natuurlijk naar streven zo snel mogelijk resultaat te boeken en dus de procedure zo kort mogelijk te houden, kunnen wij hierover geen precieze uitspraken doen. Wij willen gerechtigheid, maar willen daarbij dat dit op een zorgvuldige wijze wordt bereikt. Indien u gedurende de procedure informatie wilt over de voortgang van het traject, dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Wij zullen u dan informeren over de stand van zaken op dat moment.

4. Hoe groot is de kans dat ik word verwijderd van de zwarte lijst?

Op basis van de uitspraak van de Hoge Raad heeft u recht op een heroverweging van uw negatieve registratie (bij bijvoorbeeld het BKR).  Wanneer u geen financiële problemen heeft en de oorzaak voor het ontstaan van de financiële problemen meer een ‘ongelukje’ was dan stelselmatige betalingsproblematiek, dan is de kans aanzienlijk dat uw negatieve registratie op grond van de belangenafweging verwijderd zullen worden. Hierbij is het essentieel dat u naar ons toe open en eerlijk bent over uw financiële situatie, uw belangen en de omstandigheden waaronder de problemen in de betaling zijn ontstaan.

5. Wat doet Stichting Registratie Leed met mijn gegevens?

Uw persoonlijke gegevens zullen met de grootste voorzichtigheid worden gebruikt conform de AVG. Wij verkopen uw gegevens niet. Wel kunnen wij uw gegevens delen met partijen die zich zullen bezighouden met uw dossier.

6. Wat is een collectieve rechtszaak?

Een collectieve rechtszaak wordt ook wel genoemd een groepsvordering. Het is een vorm binnen de rechtsgang, waarbij grote groepen mensen gezamenlijk een vordering voor de rechter kunnen brengen.

7. Kan ik een garantie krijgen?

Nee, wij kunnen helaas geen garantie geven over de uitkomst van uw zaak.