Over ons

Een leven zonder onrechtvaardige en onterechte registraties

Missie

Stichting Registratie Leed is een Sociaal Belang Behartigende Instellingen (SBBI). Dit betekent dat wij een onafhankelijke stichting zijn met een maatschappelijk doel, die zonder winstoogmerk een financieel gezonde wereld nastreeft. Wij zijn niet gericht op financiële winst, maar op het bereiken van rechtvaardigheid voor de Nederlandse consument.

Als stichting houden wij alle verschillende registratiesystemen in Nederland nauwlettend in de gaten en grijpen in, daar waar nodig is. Stichting Registratie Leed staat achter de doelstelling van bijvoorbeeld het BKR, waarbij ‘positieve’ schulden worden geregistreerd en wanbetalers worden beschermd tegen de kans op een grotere schuldensituatie. Het BKR geeft daarnaast aan veel financiële instellingen een helder overzicht. Het is dan ook niet onze bedoeling om hierin veranderingen teweeg te brengen.

Hoewel financiële systemen van bijvoorbeeld het BKR veel duidelijkheid en overzicht geven, gaat het helaas nog niet altijd goed. Veel mensen staan onterecht geregistreerd of staan door een ongelukkige samenloop van omstandigheden negatief geregistreerd. Wij staan deze mensen bij, omdat zij het niet verdienen om als zodanig geregistreerd te staan. Onterechte en ongerechtvaardigde registraties dienen namelijk verwijderd te worden, zo volgt ook uit gerechtelijke uitspraken. Helaas leggen veel partijen dergelijke uitspraken naast zich neer. Het gevolg is dat consumenten onnodig de stap naar de rechter of een geschillenbeslechter moeten zetten.

Het verwijderen van negatieve registraties is ingewikkeld en complex. Veel mensen lopen hierin vast en hebben hier dan ook hulp bij nodig. Er komt namelijk veel meer bij kijken dan een blanco verzoek tot verwijdering. Om mensen hier zo goed mogelijk bij te helpen, werken wij met een team van vrijwilligers. Dit zijn voornamelijk juristen en specialisten uit het bedrijfsleven. Deze specialisten onderzoeken dossiers, schrijven bezwaarschriften, bemiddelen en starten procedures bij rechters en geschillenbeslechters.

Visie

Stichting Registratie Leed streeft naar een maatschappij zonder onterechte en onrechtvaardige registraties.